Zaštita građevinskih jama

jama_alta

ALTA SHOPPING CENTER

Tip: zaš. Građ. Jame
Lokacija: Sarajevo, Ilidža
Investitor: PALACE GROUP d.o.o.
Dubina jame: 13,5 m
Površina: 22.000 m2

bosmal_city_butmir

BOSMAL

Tip: zaš. Građ. Jame
Lokacija:
Investitor:
Dubina jame:
Površina:

po_kumrovec

PO KUMROVEC

Tip: zaš. Građ. Jame
Lokacija:
Investitor: Butmir d.o.o
Površina: objekat 25.000 m2
Površina:

ipt01

IMPORTANE CENTAR

Tip: zaš. Građ. Jame
Lokacija:
Investitor: TELOPTIC doo
Površina: 5.120 m2

s2_butmir

S2

Tip: zaš. Građ. Jame
Lokacija:
Investitor: BUTMIR D.o.o
Površina:

25 godina iskustva
Najbolja oprema