ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME KUMROVEC

INFO PROJEKTA

Tip: Zaš. Građ. Jame
Lokacija : Sarajevo
Dubina jame:
Površina: 25.000 m2

25 godina iskustva
Najbolja oprema