ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME IMPORTANE CENTAR

INFO PROJEKTA

Tip: Zaš. Građ. Jame
Lokacija : Sarajevo
Dubina jame:
Površina:5.120 m2

25 godina iskustva
Najbolja oprema