ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME ALTA SHOPPING CENTER

INFO PROJEKTA

Tip: Zaš. Građ. Jame
Lokacija : Sarajevo, Ilidža
Dubina jame: 13,5 m
Površina: 22.000 m2

25 godina iskustva
Najbolja oprema