October 23rd, 2022

Vertikalna distribucija betona

Oprema za distribuciju betona na izuzetno visokim objektima

Stabilna pumpa

TIP: BSA 1409-D

-->