October 23rd, 2022

Vertikalna distribucija betona

„Kleter-ruke“ PUTZMEISTER koje prate objekat na samopodižućem stubu

TIP: MX 32-T, sa radnim dohvatom u radijusu od 32 m
Tip: MX 24 , sa radnim dohvatom u radijusu od 24 m
Proizvođač: PUTZMEISTER
Distributer RV 10

-->