October 23rd, 2022

Oplatni sistemi i skele

– Stropna oplata 1.600 m2
– Oplata (Meva i Farezini) 1.800 m2
– Nosive grede DOKA (sa opremom) 20.000 m
– Teška nosiva skela 550 m2
– Podupirači 10.500 kom

-->