Oprema i mehanizacija

TUNELSKA OPREMA

 

Tunelska oplata za betoniranje

TIP: TKS-OTO-12
Proizvođač: mimmo bendislik-Turska
Ukupna dužina oplate 12 m, profil tunela R 4,97 m-7,0 m, širina kolosijeka 7,56 m.

OPREMA ZA BUŠENJE I IZRADU ŠIPOVA UGRADNJU ANKERA I UTEZANJE

 

Oprema za izradu šipova (bušenje i ugradnja)

TIP: mašina BG 22
Proizvođač: BAUER Maschinen
promjer alata od 600 do 1500 mm, dubina bušenja do 36 m. Dodatna oprema: oscilator tipa BV 1500/7 sa radnim pritiskom do 300 bara, obrtnim momentom do 2070 kNm, promjerom od 600-1500 mm, te sistem cijevi za betoniranje šipova.

OPREMA ZA BUŠENJE I IZRADU ŠIPOVA UGRADNJU ANKERA I UTEZANJE

 

Oprema za bušenje tla i ugradnju ankera

TIP: mašina KLEMM KR 802-1
Proizvođač: : KLEMM Bortechnik
alati promjera do 200 mm

OPREMA ZA BUŠENJE I IZRADU ŠIPOVA UGRADNJU ANKERA I UTEZANJE

Oprema za injektiranje i utezanje ankera

1. TIP: mašina IMP – 18/25/50
Proizvođač: MAT Mischanlagentechnik GmbH, kapacitet 3,75 m3/h; zapremina 500 l.
alati promjera do 200 mm

2. TIP: Hidraulična presa za utezanje do 1000 bara
Sa ovom opremom smo u mogućnosti izvršiti bušenje i izvesti armirano-betonske šipove za fundiranje svih objekata u urbanim

VERTIKALNA DISTRIBUCIJA BETONA 

Oprema za distribuciju betona na izuzetno visokim objektimaa

Stabilna pumpa
TIP: BSA 1409-D
Proizvođač: PUTZMEISTER
Kapacitet: 91/61 m3/h
Prečnik cijevi: 125 mm
Visina pumpanja: 200 m

25 godina iskustva
Najbolja oprema