Oprema i mehanizacija

GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA

Valjak-vibracioni

TIP: BOMAG 100 AD
Težina: 2,2 t

VERTIKALNI TRANSPORT

Valjak-vibracioni

TIP: BOMAG BW 25
Težina: 2,5 t

OSTALA SREDSTVA MEHANIZACIJEVERTIKALNI

Ostala sredstva mehanizacije

– Komresor 6, 7, 11 bar
– Agregat 16, 45, 72 Kw
– Minidemper 0.7-1 m3
– Mašine za bušenje, rezanje i prosijecanje betona (sa krunama i pločama za rezanje)
– Mašine za vibriranje betona (vibratori i igle)
– Vibro nabijači (ploče i žabe)
– Pumpe za crpanje vode 1,0-12 kW (za ukupno crpanje od 15.000 litara/min)
– Mašine i alati na električni pogon (bušilice, mješalice, cikulari, brusilice, aparati za varenje…)
– Kamioni (kiper-sanduk) nosivosti 1-15m3
– Dostavna vozila

OPLATNI SISTEMI I SKELEVE

Oplatni sistemi i skele

– Stropna oplata 1.600 m2
– Oplata (Meva i Farezini) 1.800 m2
– Nosive grede DOKA (sa opremom) 20.000 m
– Teška nosiva skela 550 m2
– Podupirači 10.500 kom
– Lahka fasadna skela 6.500 m2
– Ramovska skela 4.000 m2
– Cjevasta skela sa spojn. 8.000 m2

25 godina iskustva
Najbolja oprema