Oprema i mehanizacija

VERTIKALNI TRANSPORT

Toranjska dizalica

TIP : LM 120 HC
Max.nosivost od 2,0 do 8,0 t
Max.dužina ruke: 50 m
Osnovna visina dizanja: 47 m
Max.visina dizanja: 200 m (uz ankerisanje za objekat)

VERTIKALNI TRANSPORT

Toranjska dizalica

TIP: LM 90 HC
Max.nosivost od 2,0 do 8,0 t
Max.dužina ruke: 45 m
Osnovna visina dizanja: 50 m
Max.visina dizanja: 200 m (uz ankerisanje za objekat)

VERTIKALNI TRANSPORT

Toranjska dizalica

TIP: LM 63 HC
Max.nosivost od 1,1 do 5,6 t
Max.dužina ruke: 45 m
Osnovna visina dizanja: 38 m
Max.visina dizanja: 120 m (uz ankerisanje za objekat)

VERTIKALNI TRANSPORT

Toranjska dizalica

TIP: LIEBHERR 28 K
Max.nosivost od 0,8 do 4,0 t
Max.dužina ruke: 30 m
Max.visina dizanja: do 22 m

VERTIKALNI TRANSPORT

Toranjska dizalica

TIP: GRU 750/28
Max.nosivost od 0,8 do 4,0 t
Max.visina dizanja do 20 m

25 godina iskustva
Najbolja oprema