STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT KUMROVEC

Opis

Objekat je projektovan u jednostavnim arhitektonskim masama koje ne narušavaju postojeću okolinu i doprinose vizuelnim kvalitetima područja.
Projektom je predviđena gradnja podzemne garaže koja je sa vertikalnim komunikacijama povezana sa nadzemnim dijelom objekta (prizemlje i spratovi), te spratnost P+1 i P+3.
Prizemlje objekta je predviđeno za smještaj ulaznih prostora u stambeni dio objekta, te više poslovnih prostora različitih namjena.

Dva pješačka pesaža omogućavaju najkraću vezu stanarima postojećih zgrada sa šetalistem Bulevar Mese Selimovića.
Spratovi 1-3 namijenjeni su za stambene jedinice.Podijeljeni u četiri lamele sa šest stubišta. Projektovana su 43 stana.
Obrada fasade se predviđa od savremenih materijala koji će se nesmetano uklopiti u postojeću okolinu.

Info projekta

Tip: Stambeno poslovni objekat
Lokacija : Čengić Vila, Sarajevo
Površina: 25.000 m2

25 godina iskustva
Najbolja oprema